ΕΓΓΥΗΣΗ

STORM ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγγύηση παρέχεται για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς καί καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα, με την προυπόθεση ότι το ρολόι έχει αγορασθεί από εξουσιοδοτημένο κατάστημα. Το ρολόι θα επισκευασθεί ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ, εκτός από τα έξοδα αποστολής.

ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ

Μηχανή/μηχανισμός (εφ ΄οσον δεν έχει γίνει ζημιά από επαφή με υγρασία/νερό σε μη αδιάβροχο ρολόι).

Κατασκευαστικα ελαττώματα.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ

Μπατταρίες, τζάμι, κάσα, λουράκια, κουμπώματα και κουρδιστήρι.

Τυχαία ζημιά, κακή χρήση η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

Διείσδυση νερού λόγω κακής χρήσης, η μη αδιάβροχο ρολόι.

Αποχρωματισμός ή φυσιολογική φθορά πού συμβαίνει από κανονική χρήση.

Κάποια επιλεγμένα STORM ρολόγια έχουν σχεδιασθεί και εξελιχθεί ως είδη συλλεκτών, που χαρακτηρίζονται από πιο πολύπλοκους ή /και μηχανισμούς με κλείστρο. Συνιστούμε αυτά τα μοντέλα να κάνουν σέρβις σε τακτά διαστήματα για να

εξασφαλίσουν απρόσκοπτη λειτουργία. Λόγω των πολύπλοκων η/και της λεπτής φύσης αυτών των ειδών, πρέπει να φροντίζονται στο διάστημα πού τα φοράτε ή τα λειτουργείτε. Η μπατταρια στο STORM ρολόι σας είναι standard μεγέθους και μπορεί να αντικατασταθεί στα περισσότερα καταστήματα service ρολογιών η από το δικό μας τμήμα Service.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα επιβαρυνθείτε εάν δεν προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς του ρολογιού η την εγγύηση του.